76

سلامنیشخند

چقدر من زرنگ شدممژه

خوبین ؟

ما هم خوبیمقلب

امشب افطاری منزل یکی از اقوام دعوتیم . جای شما خالی کلییییی ذوق دارم برای خوردن افطارینیشخند 

امیدوارم افطاری های خوشمزه ای داشته باشنعینک

2شنبه باز یه سر رفتم خونه مامی جان . شکر خدا خیلی حال مامانم بهتر  شده بودقلب

نمیدونم این باقلوا چش شده بود اون روز اینقدر بهونه گرفت که حد نداره 

دیوانم کرد خنثی خیر سرم رفتم یکمی کارای خونه بکنم برای مامانم ( جارو بکشم و بخارشو) ولی این وروجک نزاشت کهچشم

دیشب آقامون حلوا درست کرد . اینقدر خوشمزه شده . جای شما خالی خوشمزه ولی گند زد به کله آشپزخونهابرو البته من اصلا به روش نیاوردم نیشخند فداکاریم تو حلقمخجالت

یکم از باقلوا بگم نیشخند با روروئک روزا دونبالم میکنه خنثی فکر کنم فهمیده خیلی چاق شدم میخواد یکم لاغر شمنیشخند

کنترل تلوزیون و برمیداره کانال عوض میکنه( میره روی برفک) بعد به سرعت نور در میرهقلب

برای غذا خوردنش کمی با مشکل مواجه شدم . هر غذایی و نمیخورهچشم

تقریبا سلیقش به بابا جونش رفته ابله

غذای تکراری هم نمیخوره . یعنی ظهر یه غذا باید بخوره شب یکی دیگهنیشخند

دیگه خیلی چیزا رو میفهمه . راحت تر میتونم باهاش کنار بیام از خود راضی

موقع عوض کردنش بیچارمون میکنه . از بس که ول میخوره و سر تکون میدهخنثی

اب بازی و خیلی دوست داره قلب

خودش و خیلی شیک و مجلسی لوس میکنه نیشخند هرچی میگم پسرم شما مردی لوس کردن کار خانوماس . ولی گوش نمیدهنیشخند

هنوز هیچ کلمه ای نمیگه . بابا دد  ماما  میگه ولی به صورت نامحسوس

اگر جایی خیلی گیر کنه میگه ماما 

من و باباش و اگرررررررررررررررر دلش بخواد بوس میکنهنیشخند بوسش هم یعنی لباش و بچسبونه به صورتمون . بعضی وقتا هم زبونش و میچسبونهاز خود راضی

وقتی باباش میخواد بره سره کار یه الم شنگه ای به پا میکنه بیا و ببینچشم

باباش اول باید ایشون  و ببره بیرون یه دور بچرخونه بعد بره سر کارچشم

اگر از کسی خوشش نیاد به هیچ عنوان بغلش نمیرهاز خود راضی

دیگه یادم نمیادآخ

خوب برای امروز بسه برم به کارام برسمنیشخند

خدانگهدارقلب

 

پ ن : مرمری و آچی جونمممممممممممم عاشقتونمماچ 

پ ن : هیوا یه خبری از خودت بدی بد نیستانیشخند

/ 0 نظر / 49 بازدید