67

سلامممم به همگی

خوبینمژه

ما هم خوبیمنیشخند

چقدر من زرنگ شدم!!!

خوب چی بگم براتونمتفکر

پری روز خیر سرم میخواستم کشوهای میز ارایشم و مرتب کنم . تا وقتی همه کشو ها رو خالی کردم وسط اتاق

جناب باقلوا ساکت بود . وقتی شروع کردم به چیدن . خونه رو گذاشت رو سرش 

در نتیجه منم  بیخیال شدممنتظر

توی روروئک میزارمش فقط با داد و سر و صدا دونبال بنده میگردهنیشخند

اگر من و نبینه . خیلی اروم و شیک میشینه به بازی کردن 

باباش هم جلوی روش باشه هیچ کاری نداره  . ولی فقط کافیه صدای پای من و بشنوه 

 بدو بدو میاد جایی که هستم و غر غر مبکنهقلب

باقلوا وقتی به دنیا اومد . مجرای اشک هر دوتا چشمش بسته بود 

حدود 1 ماه طول کشید تا مجرای سمت چپی باز شد. 

مجرای سمت راست بسته مونده بود . مرتب کنار چشمش خیس  بود و غی ( قی) داشت . با دیدنش هر روز کلی غصه میخوردم 

مخصوصا وقتی هوا هم خیی  الوده میشد . کلا شب تا صبح چشمش پر از قی میشد 

آخرین باری که دکتر رفتیم . دکترش گفت : باید میل بزنیم براش تا باز بشهناراحت

خلاصه که کلی فکرمون مشغولش بود تا روز 22 بهمن 

شبش بود من متوجه شدم که چشمش قی نداره ؟؟؟

 خدایییییییییی مهربونم  باز هم ما رو  مورد لطفش قرار دادقلب

چشم باقلوا خوب خوب شده از  اون روزنیشخند

 امشب هم دلم میخواست  یه برنامه ویژه داشته باشمچشم برای مناسبت خاصمونابله

بله بله امشب  شبه سالگرد ازدواجه بنده و قطاب خانههورا

6 اسفند  هورا بنده گل به سر عروس  یالا داماد و ببوس یالا شدمخجالت

دلم میخواست میرفتیم 3 تایی بیرون .  ولی خوب اینقدر این باقلوا ادا در میاره توی رستوران که بیخیال بیرون رفتن میشم . یعنی بچم کاری نمیکنه ها 

فقط نمیزاره من بفهمم چی خوردم و چه کردمخنثی

حالا شاید یه دوری تو خیابون زدیم  با قطاب خاننیشخند

خوب برم  صبحانه  بخورم خوشمزه

 خدافظبای بای

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
اچی

ای جونم خانوم زرنگ به به مبارک باشه گل به سر عروس [گل][بغل] باقلوا خودشو برات لوس میکنه دقیقا گیتا هم کوچیک بود تا وقتی مامانش رو نمیدید خوب بود همین که میدید یا صداشو میشنید لوس میشد و بهانه میگرفت و بغل میخواست و توجه میخواست فقطم مامانش نه کسی دیگه خدا رو شکر که چشم بچم خوب شده من به بار سرما خوردم اینجوری شدم به مدت یک هفته خیلی بد بود همش پلکام چسبیده بود بهم و چشمام قرمز بود

سپیده

مبااااااااااااااااارک خانم [قلب] ای جان و خداروشکر واسه باقلوا[قلب] اما نکته میدونی کجا بود ؟؟؟؟؟؟/ 22 بهمن ایا نشانه ها کافی نیست[نیشخند]ایمان بیار[نیشخند]

نیکی

وای خدا رو شکررررررر [بغل] پسرت خودشو واست لوس میکنه دیگه[نیشخند][ماچ] پیوندتون مبارکککک[هورا]